Tynnörsuo 25052013

Keväinen hallitsematon tulva turvetuotantoalueella aiheuttanut merkittävän päästön alapuoliseen vesistöön.

Hirvisuon eristysoja

Hirvisuon (Multialla) turvetuotantoalueen eristysojien vesi virtaa Lauaspuroon 19.4.2013. Aiemmin Lauaspuro oli kaunis sammalten peittämä puro.

Kaikkia turpeennoston ympäristölupahakemuksia Läntisessä Keski-Suomessa vastustetaan.

Ympäristöneuvos Antti Ylitalo puhui Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen vuosikokouksessa turpeennoston ympäristölupamenettelystä. Esitys ei sisältänyt yhdistyksen jäsenille oleellista uutta, mutta oli perusteellisuudessaan hyvin hyödyllinen yhdistyksen lähiajan toimintaa ajatellen. Sekä kalastusalueet, kalastuskunnat että suojeluyhdistykset ja kyläyhdistykset tulevat lähivuosina tarvitsemaan tietoa ympäristölupamenettelyn eri vaiheista. Continue reading

Kalastuskunnat yhteistyöhön vesialueiden edunvalvonnassa

Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen vuosikokouksessa äitienpäivän aattona puhunut Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Timo Meronen totesi, että kalastuskuntien ja myös kalatalousalueiden on syytä tiivistää yhteistyötään ja edunvalvontaansa vesialueiden omistajina. Hän toi esiin tutkimuksia, joiden perusteella voidaan nähdä esimerkiksi muikun kudun kärsivän vesialueilla, Continue reading

Hirvisuon turvetuotantoalue Multia

Hirvisuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentältä virtaa vedet Lauaspuroon 27.4.2012. Tässä videossa näkyy päästö kun routa on pinnasta sulanut ja tulva on päällä:

Kannanotto Läntisen Keski-Suomen soiden ja vesien puolesta

Suomen suot ja järvet ovat muodostuneet vuosituhansien kuluessa. Viime vuosikymmenten aikana on soita ojitettu ja muutettu turvetuotantoalueiksi. Näillä toimenpiteillä on saavutettu taloudellista hyötyä, mutta aiheutettu myös ympäristöongelmia. Keski-Suomessa ongelmat korostuvat Läntisen Keski-Suomen reittivesistöissä. Saarijärven vesireitin järvistä on ekologisen luokituksen mukaan Continue reading

Toimintasuunnitelma 2013

Kuluva vuosi on yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi. Yhdistyksen perustamista edelsi pari aikaisempaa vuotta toiminut ”toimintaryhmä Läntisen Keski-Suomen soiden ja vesien puolesta”. Yhdistysmuoto tuli tarpeelliseksi, kun havaittiin välttämättömäksi ryhtyä järjestämään tilaisuuksia ja tuottamaan materiaalia, joiden aikaansaaminen maksaa. Tarvitaan tuloja ja kirjanpidon järjestäminen. Continue reading

Olemme myös Facebookissa

Pelastetaan reittivedet -yhdistyksellä on nyt sivu myös Facebookissa. Löydät meidät hakusanoilla ”Pelastetaan reittivedet”. Tykkää sivusta & jaa sivu mahdollisesti toiminnastamme kiinnostuneiden kanssa!