PRV TOTEUTTAA HUMUSPILOTTIPROJEKTIA

Kansalaisten kokemukset vesien tilamuutoksista ovat tutkitusti usein ristiriidassa virallisen luokittelun kanssa (Vuori & Korjonen-Kuusipuro 2018). Järvien luokittelumittaristo (Aroviita ym. 2019) ei useinkaan tunnista esimerkiksi kasvavan humuskuormituksen ja siitä seuranneen vesien ruskenemisen kehitystä, johon ranta-asukkaat kiinnittävät herkästi huomiota. Koska luokittelu on Continue reading PRV TOTEUTTAA HUMUSPILOTTIPROJEKTIA

JÄRVIPÄIVÄT 13-15.8.2021

Järvipäivät 2021 tapahtuman yhteistyökumppanit: Keski-Suomen liitto (päärahoitus), AKR Invest Oy, ALVA Oy, Enberg Oy LKV, Hännilän osakaskunta, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän työväenyhdistyus ry, Keski-Suomen maataloussäätiö sr, Keuruun kaupunki, Markkinointi- ja mainostoimisto M1, NOSTE isännöinti Oy, Saarijärven kaupunki, Saarijärven osakaskunta, Saarijärven Seudun Continue reading JÄRVIPÄIVÄT 13-15.8.2021

TAIMEN TAKAISIN SAARIJÄRVEN REITILLE

Taimen takaisin Saarijärven reitille esiselvitys ja -suunnittelusopimuksen allekirjoitus 1.7.2020.
Vasemmalta DI Jami Aho, Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho, Kalle Laitinen Osuuskunta Värkkäys ja Jaakko Koppinen Pelastetaan Reittivedet ry.
Esiselvitys ja -suunnitelma tehdään vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Allekirjoituspaikkana juuri kunnostettu Mämmenkoski Äänekoskella.

JÄRVIPÄIVÄT 2019 

Pelastetaan Reittivedet ry:n puheenjohtaja Jaakko Koppinen oikealla ja varapuheenjohtaja Olavi Niemi Järvipäivillä 27.4.2019. Jaakko Koppinen Järvipäivien tulokset ja jatkosuunnitelmat. Järvipäivien toteuttaminen oli Pelastetaan Reittivedet ry:lle suuri luottamuksen osoitus, hyvin innostava toimeksianto, alussa ylivoimaiselta tuntuva tehtävä mutta lopulta hyvin motivoiva projekti. Continue reading JÄRVIPÄIVÄT 2019