KUMMUNSUON TURVETUOTANTOALUEELLE HALLINTOPAKKO

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU 1. Päävelvoite: Keski-Suomen ELY-keskus kieltää Turvetuote Peat Bog Oy:tä jatkamasta turvetuotantoa Kummunsuolla. Kielto astuu voimaan 15.9.2014 alkaen ja on voimassa siihen saakka, kunnes Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto antaa vireillä olevassa ympäristölupa- asiassa täytäntöönpanokelpoisen Continue reading KUMMUNSUON TURVETUOTANTOALUEELLE HALLINTOPAKKO