Kuitulan Isosuo ei saanut turpeenkaivulupaa

Aluehallintovirasto katsoo Kuitulan Isosuon kuormitusvaikutuksen kohdistuvan purkureitillä olevista, kuormitusta mahdollisesti pidättävistä rantavyöhykkeistä huolimatta Pieni Jokijärven lisäksi myös Kotajokeen erityisesti ylivirtaamakausina. Ylivirtaamien aikana voi tapahtua myös rantavyöhykkeisiin aikaisemmin pidättyneiden päästöjen huuhtoutumista. Joen kalataloudellinen arvo, ekologinen tila ja tilatavoite huomioiden tuotantoalueen vesienkäsittelyn Continue reading Kuitulan Isosuo ei saanut turpeenkaivulupaa

HALLINTO-OIKEUS EI SALLI PARANTAISENSUOLLE TURPEENOTTOA

Vapo on hakenut lupaa turpeenottoon Parantaisensuolla, joka sijaitsee Multian puolella aivan Uuraisten kunnan rajalla. Lisäksi Parantaisensuo on vedenjakajalla siten, että pääosa vesistä menee Pienijärven ja Sahrajärven suuntaan ja edelleen Kotajokeen Saarijärvelle ja osa Kyynämöisten suuntaan. Pienijärven ja Sahrajärven alueella on Continue reading HALLINTO-OIKEUS EI SALLI PARANTAISENSUOLLE TURPEENOTTOA