VAASAN HALLINTO-OIKEUS HYLKÄSI VAPO:n VALITUKSEN

Kuva: Martinjärvi Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Vapo Oy:n valituksen Keuruun Kalmunevan turvetuotantoalueen 31.12.2015 päättyvästä määräaikaisesta ympäristöluvasta. Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut mm. seuraavaa: Kalmunevan vesienkäsittely ei nykyisellään ole parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaista. Kasvillisuuskenttä on toiminut ajoittain huonosti, erityisesti suurten virtaamien Continue reading VAASAN HALLINTO-OIKEUS HYLKÄSI VAPO:n VALITUKSEN