TURVEKAAVA ON TULLUT-PELASTUVATKO VESISTÖT?

3. vaihemaakuntakaava eli turvekaava on tullut Keski-Suomen maakunnassa voimaan. Kaavan suunnittelumääräysten tarkoituksena on ilmoitettu olevan turpeenoton vesistövaikutusten vähentäminen ja kokonaistuotannon suunnitteleminen ja mitoittaminen siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Turvekaavan suunnittelumääräykset on sidottu kulloinkin voimassa olevaan pintavesien toimenpideohjelmaan. Continue reading TURVEKAAVA ON TULLUT-PELASTUVATKO VESISTÖT?

Rekisuolla on ongelma. Pelastetaan Reittivedet yhdistys vaatii, että turvetuotantoalueen toiminta on keskeytettävä kunnes vesienkäsittelyrakenteet ovat lupaehtojen mukaiset.

Pelastetaan Reittivedet ry on lähettänyt ELY-keskukselle vireillepanon missä mm. vaaditaan, että turvetuotanto on Rekisuolla keskeytettävä kunnes vesienkäsittelyrakenteet ovat korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman ympäristöluvan mukaiset. Rekisuolla on vakavia puutteita varsinkin pintavalutuskentällä. Se on pienempi kuin luvassa päätetty, vesi ei jakaudu tasaisesti pintavalutuskentälle Continue reading Rekisuolla on ongelma. Pelastetaan Reittivedet yhdistys vaatii, että turvetuotantoalueen toiminta on keskeytettävä kunnes vesienkäsittelyrakenteet ovat lupaehtojen mukaiset.