KALMUNEVAN TARINA PÄÄTTYY- PELASTETAAN REITTIVEDET!

Kalmunevan turvetuotantoalueen vedet virtaavat alapuoliseen vesistöön 13.7.2011. Tällöin saimme ensimmäisen konkreettisen todisteen siitä, että päästölaskenta on suuruusluokaltaan virheellinen Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lopettaa turpeenoton Kalmunevalla 31.12.2015. Paikallisten asukkaiden ja yhdistysten aktiivinen toiminta on ollut ratkaiseva tekijä tähän lakkauttamiseen johtaneessa vuosikausia kestäneessä Continue reading KALMUNEVAN TARINA PÄÄTTYY- PELASTETAAN REITTIVEDET!