MOKSINJOELLE TURVETTA

Joulukuun 24, 2016. Moksinjoki on taas kerrran joutunut vastaanottamaan turvepäästöt. Kuvat on otettu pari kilometriä ennen Vihanninjärveä. Milloin tämä hulluus saadaan loppumaan?

PUUTTEELLISTA TIETOA SEDIMENTTITUTKIMUKSESTA

Monet kansalliset mediat, myös Keskisuomalainen, ovat viime aikoina julkaisseet tiedotteita, joissa on kerrottu geologisen tutkimuskeskuksen ja muiden tekemästä Martinjärven sedimenttitutkimuksesta. Tutkimusprofessori Tommi Kauppila on kertonut, ettei tutkimuksissa ole havaittu ainakaan merkittäviä turvetuotannon vaikutuksia järvessä. Tutkimusprofessori kertoo, että turvetuotannon aiheuttama sedimentin Continue reading PUUTTEELLISTA TIETOA SEDIMENTTITUTKIMUKSESTA

MAJASUON TURVETUOTANNON AIHEUTTAMAT HAITAT LIESJÄRVESSÄ

Liesjärven rantamaisema Länsi-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 186/2016/1 30.12.2016. VAPO Oy:n on maksettava Liesjärven koillisosan rantakiinteistöjen omistajille Majasuon turvetuotantoalueen kuivatusvesien johtamisesta virkistyskäytölle vuosina 1980-2011 aiheutuneista vahingoista ja vahinkojen kunnostamisesta yhteensä 41628,49 euroa. VAPO oli ehdottanut korvauksen määräksi 1704,20 euroa. Continue reading MAJASUON TURVETUOTANNON AIHEUTTAMAT HAITAT LIESJÄRVESSÄ