VUOSIKOKOUS 29.3.2019

Vuosikokouksessa päätettiin seuraavasta julkilausumasta mikä on osoitettu erityisesti kansanedustajaehdokkaille ja seuraavalle tasavallan hallitukselle: ’ Energiaturpeen verotuki lopetetaan ja turpeen poltto lopetetaan samaan aikaan kivihiilen polton kanssa. Turvemaiden metsätaloudessa entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota tapahtuvien humuspäästöjen vähentämiseen’. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Continue reading VUOSIKOKOUS 29.3.2019