MAJASUON TURVETUOTANNON AIHEUTTAMAT HAITAT LIESJÄRVESSÄ

Liesjärven rantamaisema Länsi-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 186/2016/1 30.12.2016. VAPO Oy:n on maksettava Liesjärven koillisosan rantakiinteistöjen omistajille Majasuon turvetuotantoalueen kuivatusvesien johtamisesta virkistyskäytölle vuosina 1980-2011 aiheutuneista vahingoista ja vahinkojen kunnostamisesta yhteensä 41628,49 euroa. VAPO oli ehdottanut korvauksen määräksi 1704,20 euroa. Continue reading MAJASUON TURVETUOTANNON AIHEUTTAMAT HAITAT LIESJÄRVESSÄ

Alavudella Saarijärven järvitoimikunta taisteli kotijärven kunnostuksen puolesta

Pelastetaan Reittivedet ry onnittelee Saarijärven järvitoimikuntaa hienosta taistelusta kotijärven puolesta. SAARIJÄRVEN JÄRVITOIMIKUNNAN TIEDOTE Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 16/0519/1 antopäivä 24.11.2016 Myönteinen päätös rannanomistajille ja järvitoimikunnalle Hallinto-oikeus on todennut, että Vapo Oy:n Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksellä teettämän vaikutusosuusselvityksen selvityksen tulokset sisältävät suurta epävarmuutta Continue reading Alavudella Saarijärven järvitoimikunta taisteli kotijärven kunnostuksen puolesta

POHJANMAAN TURVEKAAVA

Olin eilen 4.12.2016 esitelmöimässä SLL Pohjanmaan piirin syyskokouksessa. Läsnä oli myös monia osakakuntien ja mökkiläisten edustajia. Pohjanmaalla humuspäästöt ovat vielä suurempi uhka pintavesien laadulle koska siellä on nykyisin jopa 25ooo ha turpeenottoa ja kaavassa suunitellaan 15000 ha lisää, kuten alla Continue reading POHJANMAAN TURVEKAAVA

Jussi Alanko

Jussi Alangon käsikirjoittamalle ja Jukka Mäkisen ohjaamalle kuusiosaiselle turvetuotannon vaikutuksia käsittelevälle draamasarjalle myönnettiin Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinto v. 2016. PELASTETAAN REITTIVEDET ry onnittelee Jussi Alankoa tästä hienosta isänmaamme kalleimman kansallisomaisuuden hyväksi tehdystä työstä. Teit hienon työn!

Haukisuolla on ongelma

Multialla sijaitsevan Haukisuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteet eivät edelleenkään toimi vaadittavalla tavalla. Videosta on selvästi havaittavissa että vuonna 2015 tekemämme vireillepano samasta ongelmasta ei ole korjaantunut. Jo yli vuoden käsittelyssä olevasta vireillepanosta ei ole vieläkään tehty päätöstä. Meidän käsityksemme mukaan nyt käytössä Continue reading Haukisuolla on ongelma

PELASTETAAN REITTIVEDET LAAJENTAA TOIMINTAANSA

Pelastetaan Reittivedet ry muutti sääntöjään ja toimii nyt myös Keski-Suomen ulkopuolella. ’Yhdistys korostaa puhtaan vesiluonnon merkitystä suomalaisen maaseudun elinvoimaisuudelle ja katsoo, että turmeltumaton luonto on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyvää tutkimusta. Tarkoituksena on aktivoida kansalaisia Continue reading PELASTETAAN REITTIVEDET LAAJENTAA TOIMINTAANSA