Kalastuskunnat yhteistyöhön vesialueiden edunvalvonnassa

Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen vuosikokouksessa äitienpäivän aattona puhunut Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Timo Meronen totesi, että kalastuskuntien ja myös kalatalousalueiden on syytä tiivistää yhteistyötään ja edunvalvontaansa vesialueiden omistajina. Hän toi esiin tutkimuksia, joiden perusteella voidaan nähdä esimerkiksi muikun kudun kärsivän vesialueilla, Continue reading Kalastuskunnat yhteistyöhön vesialueiden edunvalvonnassa

Kannanotto Läntisen Keski-Suomen soiden ja vesien puolesta

Suomen suot ja järvet ovat muodostuneet vuosituhansien kuluessa. Viime vuosikymmenten aikana on soita ojitettu ja muutettu turvetuotantoalueiksi. Näillä toimenpiteillä on saavutettu taloudellista hyötyä, mutta aiheutettu myös ympäristöongelmia. Keski-Suomessa ongelmat korostuvat Läntisen Keski-Suomen reittivesistöissä. Saarijärven vesireitin järvistä on ekologisen luokituksen mukaan Continue reading Kannanotto Läntisen Keski-Suomen soiden ja vesien puolesta

Tämänkö olemme menettämässä?

Saarijärvellä pidettiin 22.9.2012 tilaisuus, jonka aiheena oli Keski-­Suomessa ehdotusvaiheessa ollut 3. vaihemaakuntakaava eli turvekaava sekä turveteollisuus ja soiden ojitus. Kokouksen järjestivät Saarijärvi-­seura ja Saarijärven kaupungin ympäristötoimi. Käytännön järjestelyt hoiti Saarijärvi-­seuran ympäristötoimikunnan puheenjohtaja Lauri Koskinen, joka toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana. Tämä Continue reading Tämänkö olemme menettämässä?