Kalastuskunnat yhteistyöhön vesialueiden edunvalvonnassa

Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen vuosikokouksessa äitienpäivän aattona puhunut Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Timo Meronen totesi, että kalastuskuntien ja myös kalatalousalueiden on syytä tiivistää yhteistyötään ja edunvalvontaansa vesialueiden omistajina. Hän toi esiin tutkimuksia, joiden perusteella voidaan nähdä esimerkiksi muikun kudun kärsivän vesialueilla, joilla havaitaan turvehumuksen aiheuttamaa näkösyvyyden alentumista.

Lupaviranomaisen pitäisi vesilain mukaan huolehtia haittojen estämisestä ja korvauksista.  Meronen kuitenkin kysyi :  Kuinka usein on korvauksia määrätty ellei niitä ole kukaan hakenut?  Korvausten maksamattomuutta perustellaan usein lupamääräyksiin laitetulla yleisellä velvollisuudella korvata mahdolliset vahingot. Kuitenkin korvausten saantimahdollisuudet jälkikäteen (laittamalla vireille korvaushakemus AVI -virastossa tai nostamalla kanne käräjäoikeudessa) ovat käytännössä teoreettisia – korvaukset olisi aina määrättävä tai sovittava jo lupavaiheessa.

Valitettavasti yksittäisen kalastusalueen tai kalastuskunnan taloudelliset mahdollisuudet ovat rajallisia. Ympäristölupamenettelyjen yhteydessä edunvalvontaan tarvitaan sekä asiantuntemusta että asiantuntijaselvityksiä. Tästä syystä entistä tiiviimpi yhteistyö myös Keski-Suomessa on tarpeen. Pelastetaan reittivedet -yhdistys tarjoaa tähän yhden mahdollisuuden, jota on aihetta huolellisesti harkita