PELASTETAAN REITTIVEDET VUOSIKOKOUS 22.2.2014

Vuosikokous 22.2.2014 Keuruulla
Polttoturve korvattava energiapuulla.

Pelastetaan reittivedet ry piti vuosikokouksensa lauantaina 22.2. Keuruulla. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa DI Jaakko Koppinen Multialta ja hallituksen jäseniksi valittiin: Olavi Niemi Uuraisilta, Veli Saari Jyväskylästä, Pasi Koppinen Multialta, Juhani Alanko Pihlajavedeltä, Jukka Pulkkinen Keuruulta ja Matti Peränen Saarijärveltä.
Yhdistys toteaa, että valtiovallan energiapolitiikka ja ympäristöpolitiikka ovat ristiriitaisia. Vastustetaan fossiilisia polttoaineita, mutta metsäenergian käyttöä verottamalla edistetään kivihiilen ja polttoturpeen käyttöä. Luontoympäristöä parantavaa metsäenergian käyttöä vaikeutetaan ja luontoa tuhoavaa, ilmaa pilaavaa ja vesistöjä sotkevaa polttoturpeen ottoa helpotetaan.
Kuntien valtuustoihin valitut poliitikot ilmoittavat vastustavansa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta vaikenemalla hyväksyvät polttoturpeen ja kivihiilen käytön kuntansa lämpölaitoksessa. Kuntapoliitikot korostavat kiihkeästi kuntien omaa päätäntävaltaa, mutta ovat maakuntavaltuustossa pakkosijoittamassa turpeenottoalueet Läntiseen Keski-Suomeen vastoin alueen kuntien mielipidettä. Polttoturpeen nostaminen soista ja polttaminen kaukolämpölaitoksissa ei ole maakunnan edun mukaista. Maakuntavaltuuston tulevaisuuden suunnitelmat ovat tältä osin ristiriidassa maakunnan todellisten etujen kanssa.
Metsäenergia on polttoturpeeseen verrattuna taloudellisesti edullisempaa, sen huoltovarmuus on parempi, sen työllistävyys on parempi, sen ympäristöhaitat ovat ylivoimaisesti vähäisemmät ja sen sosiaalinen hyväksyttävyys on ylivertainen. Turpeennostoa ei kukaan halua naapurikseen. Risukoiden raivaamisen ja ensiharvennushakkuun hyväksyvät kaikki ja energiapuu on uusiutuvaa paikallista polttoainetta, jota maakunnassa riittää.
Kalmunevan turpeenottoalueen tapahtumien luulisi herättävän viimeisenkin turpeenottoa vielä tässä maakunnassa puolustavan poliitikon. Turveyhtiö on laiminlyönyt ympäristölain mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia kuten valvova viranomainen on todennut ja aiheuttanut huomattavaa haittaa vesistölle. Viranomaisten mitta on viimein täyttynyt ja Kalmunevan toiminta on hallintopakkoa käyttäen määrätty lopetettavaksi. Ympäristöystävällisyyttään julistava turveyhtiö puolestaan käyttää kaikki mahdollisuudet valitusten kautta jatkaa ympäristöä pilaavaa toimintaa. Tämä on vain yksi esimerkki, johon maakunnan poliitikkojen velvollisuus on perehtyä, kun jatkossa joutuvat asioista päättämään.