HAUKISUON TURVETUOTANTOALUEELLA ON ONGELMA

Multialla sijaitsevalla Haukisuon turvetuotantoalueella on ongelmia vesienkäsittelyssä. Uusi pintavalutuskenttä on otettu käyttöön. Se ei täytä miltään osin normaaleja teknisiä vaatimuksia mikä ilmenee selvästi videosta. Vanha pintavalutuskenttäkään ei toimi oikealla tavalla. Näistä asioista on huomautettu valvovaa viranomaista useasti. Nyt kun vanhalle pintavalutuskentälle on asennettu mittakaivo, voidaan ongelma havaita konkreettisesti. Lisäksi ongelmia on tuotantoalueen pohjoispuolelta tulevassa ojassa mistä on huomautettu aiemmin, siitäkin on video tällä sivustolla. Tulemme yhdessä kalastajien kanssa vaatimaan tiukkoja toimenpiteitä asioiden saattamiseksi kuntoon. Aiemmat videot 20042015, 25082013, 19102012.
Emme ymmärrä miksi näitä asioita ei saada normaalilla tavalla asianmukaiseen tilaan.