ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS EI PIITTAA AKONLAHDEN JA HÖYTIÖNLAMMEN PILAANTUMISESTA

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS EI PIITTAA
AKONLAHDEN JA HÖYTIÖNLAMMEN PILAANTUMISESTA

Pelastetaan Reittivedet ry ja Pelastetaan Savon Veet ry tekivät 13.6.2017 vireillepanon Etelä-Savon ELY-keskukseen koskien Ropolan- ja Viransuon turvetuotantoalueiden toimintaa. Vaadimme, että valvovan viranomaisen tulee tutkia ja arvioida Akonlahdelle, Höytiönlammelle ja Höytiönjoelle aiheutuneet vesistön tilan lainvastaiset heikkenemiset. PRV ja PSV tahtoivat kiinnittää valvovan viranomaisen huomion siihen, että mikäli kemikalointiprosessia ei hallita ammattitaitoisesti, saattaa vesistöön purkautuvan veden pH laskea vaarallisen alhaiseksi ja edelleen, että purkautuva vesi saattaa sisältää vaarallisen paljon rautaa ja sulfaatteja.

ELY-keskus päätti 13.4.2018, että vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana ja määräsi yhdistysten maksettavaksi käsittelymaksun yhteensä EUR 1140,00. ELY-keskus hylkäsi vireillepanon vaatimukset lisätutkimuksista ja vesistön tilan arvioinnista, koska turvetuotantoalueilta poistuvan veden pH- ja rauta- ja sulfaattipitoisuuksille ei ole ympäristöluvissa asetettu määräyksiä.

Tämä tarkoittaa, että valvova viranomainen ei ole huolestunut Akonlahden, Höytiönlammen eikä Höytiönjoen veden tilasta ja pitää niitä normaaleina ja hyväksyttävinä. Valvova viranomainen ei ole lainkaan huolestunut siitä, että ympäristölupien ehdot ovat vaarallisen puutteelliset ja saattavat aiheuttaa todellisen, näkyvän ja vaarallisen alapuolisen veden tilan heikkenemisen.

Tässä on kyse siitä, että viranomaisilla ja kansalaisilla on erilaiset arvot ja suhtautuminen vesistöihin, kalleimpaan kansalaisomaisuuteemme. Viranomaiset puolustavat turvetuotantoa. PRV ja Pelastetaan Savon veet – yhdistykset ovat kansalaisjärjestöjä, jotka on perustettu puolustamaan vesistöjä ja tekemään ehdotuksia vesistöjen käyttökelpoisuuden edistämiseksi ja niiden pilaantumisen estämiseksi. Surkeinta tässä on se, että viranomaiset yrittävät estää yhdistyksiä toteuttamasta laillista toimintaansa sakottamalla kohtuuttomasti pieniä yhdistyksiä näiden toteuttaessa perustehtäväänsä.

PRV Jaakko Koppinen

https://youtu.be/bVPvoDegK5g