HALLINTO-OIKEUS EI SALLI PARANTAISENSUOLLE TURPEENOTTOA

Vapo on hakenut lupaa turpeenottoon Parantaisensuolla, joka sijaitsee Multian puolella aivan Uuraisten kunnan rajalla. Lisäksi Parantaisensuo on vedenjakajalla siten, että pääosa vesistä menee Pienijärven ja Sahrajärven suuntaan ja edelleen Kotajokeen Saarijärvelle ja osa Kyynämöisten suuntaan. Pienijärven ja Sahrajärven alueella on paljon loma-asutusta ja Kotajoessa, joka laskee Sahrajärvestä, on alkuperäinen taimenkanta.
Aluehallintovirasto on hylännyt Vapon hakemuksen ja turveyhtiö on tapansa mukaan valittanut asiasta. Hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt Vapon valituksen ja siis kieltänyt turpeenoton. Asiassa ei sinänsä ole mitään erityistä. Vapon hakemus oli alun perin aivan turha. Täytyy ihmetellä, että yhtiö tällaisilla hakemuksilla ja valituksilla vaivaa viranomaisia. Mielenkiintoiset ja todella ansiokkaat ovat kuitenkin hovioikeuden päätöksen perustelut:
”Saadun selvityksen mukaan Parantaisensuon turvetuotantoalueen päästöt vaikuttaisivat Pieniveden ja Sahrajärven veden laatuun. Ottaen huomioon turvetuotantoalueiden kuormituksen huomattavat vaihtelut ja kuormituksen ennalta arvioimiseen liittyvä epävarmuus hallinto-oikeus katsoo aluehallintoviraston tavoin, että toiminnan vaikutukset Pieniveden ja Sahrajärven veden laatuun voivat olla merkittäviä ja aiheuttaa pilaantumisen vaaraa.”
Taidatkos sen selkeämmin sanoa!