Haukisuolla on ongelma

Multialla sijaitsevan Haukisuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteet eivät edelleenkään toimi vaadittavalla tavalla. Videosta on selvästi havaittavissa että vuonna 2015 tekemämme vireillepano samasta ongelmasta ei ole korjaantunut. Jo yli vuoden käsittelyssä olevasta vireillepanosta ei ole vieläkään tehty päätöstä. Meidän käsityksemme mukaan nyt käytössä olevat pintavalutuskentät eivät tule toimimaan tulevaisuudessakaan.