Hirvisuon turvetuotantoalueen vedet virtaavat Lauaspuroon Multialla

Hirvisuon turvetuotantoalueen vedet virtaavat Lauaspuroa pitkin Soutujokeen 19.4.2013. Veden kiintoainespitoisuus on 220 mg/l. Seuraavana päivänä vastaavasti 270 mg/l. Vuotuinen tuotannon aikainen päästö tapahtuu n. päivän aikana. Tulvatilanne osui taas virallisen näytteenoton väliin kuten kävi myös v. 2012. Toiminnanharjoittaja otti näytteen 15.4.2013 missä kiintoainepitoisuus 10 mg/l ja 24.4.2013 vastaavasti 16.0 mg/l. Viralliseen kuormitusraporttiin tulee siten taas väärä kuormitus.