KALMUNEVAN TARINA PÄÄTTYY- PELASTETAAN REITTIVEDET!

13072011213-001

Kalmunevan turvetuotantoalueen vedet virtaavat alapuoliseen vesistöön 13.7.2011. Tällöin saimme ensimmäisen konkreettisen todisteen siitä, että päästölaskenta on suuruusluokaltaan virheellinen

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lopettaa turpeenoton Kalmunevalla 31.12.2015. Paikallisten asukkaiden ja yhdistysten aktiivinen toiminta on ollut ratkaiseva tekijä tähän lakkauttamiseen johtaneessa vuosikausia kestäneessä prosessissa. Merkille pantavaa on, että Kalmunevan 35 vuotta jatkuneesta tuotantohistoriasta on 33 vuotta tapahtunut viranomaisten tieten ilman vaadittavia vesi- ja ympäristölakien mukaisia lupia.
Kalmuneva- päätöksestä saavat uutta voimaa kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä vesistöjen pelastamiseksi Keski-Suomessa, Savossa, Pohjanmaalla, Kainuussa ja muualla Suomessa.
Turpeenpolton ainoa perustelu on sen kotimaisuus. Myötämieltä asialle haetaan vakuuttamalla, että turpeenotto ei vahingoita vesistöjä. Tähän vakuutteluun eivät usko edes toiminnan harjoittajat itse, vaan valittavat ympäristölupapäätöksistä perustelunaan mm. arvaamattomat sääolot. Kalmunevan ympäristölupaprosessin yhteydessä on paljastunut kuinka kelvottomia ovat turvetuotannon ympäristöselvitykset, vesiensuojelumenetelmät, päästötarkkailu ja viranomaisvalvonta. Tästä aiheutuu jatkuvasti mittavaa, peruuttamatonta ja salakavalaa tuhoa vesistöissämme.
Vastaavia turvekaivantoja on sadoittain ja niiden luvanmukaisuus pitäisi nyt mitä pikimmin tarkastaa. Keski-Suomi on metsien ja vesistöjen maakunta. Näitä molempia aarteitamme on vaalittava huolella. Toivottavasti Jyväskylän Energia pian pääsee julki tuomaansa tavoitteeseen, että 70 % poltosta on puuta. Sen jälkeen ei uusia turvekaivoksia maakunnassa tarvita ja samalla voidaan laatia nopeutettu aikataulu turpeenpolton alasajolle. Nykyisistä turvekaivannoista merkittävä osa aiheuttaa kestämätöntä rasitusta ja pilaantumista vesistöille.
Toivottavasti myös Keski-Suomen kunnat omissa kannanotoissaan ja toiminnassaan heräävät oivaltamaan, mikä valtava taloudellinen merkitys vesistöillämme tulevaisuutta ajatellen on. Kalmunevan tapaus herättää varmasti lisää kansalaisia vesistöjämme puolustamaan. Tervetuloa joukkoon!
Martinjärven vesienhoitoyhdistys ry
Jarkko Nisula Jussi Alanko
Pelastetaan Reittivedet ry
Jaakko Koppinen Olavi Niemi