Kummunsuon turvetuotantoalue 9.7.2012

Multian ja Keuruun välissä sijaitsevalta Kummunsuon (n. 50 ha) turpeenkaivualueelta virtasi mittava päästö 9. heinäkuuta 2012. Po. turvetuotantoalueella ei ole ympäristölupaa, siellä ei ole virtaaman mittausta eikä siellä oteta näytteitä. Vaikka haitankärsijä Tarhapään osakaskunta on useita kertoja raportoinut merkittävistä virheistä ja puutteista, saa toiminta jatkua koska valvova viranomainen on toiminnan jatkumisen kannalla.