KUMMUNSUON TURVETUOTANTOALUEELLE HALLINTOPAKKO

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
1. Päävelvoite:
Keski-Suomen ELY-keskus kieltää Turvetuote Peat Bog Oy:tä jatkamasta
turvetuotantoa Kummunsuolla. Kielto astuu voimaan
15.9.2014 alkaen ja on voimassa siihen saakka, kunnes Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto antaa vireillä olevassa ympäristölupa-
asiassa täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun.
Kielto ei koske jo kaivetun tai varastoidun turpeen poisvientiä alueelta
eikä olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden huoltamista.
Keskeyttämisuhka:
Edellä mainittua päävelvoitetta on noudatettava uhalla, että Keski-
Suomen ELY-keskus muutoin keskeyttää Turvetuote Peat Bog
Oy:n turvetuotannon Kummunsuolla 15.9.2014 jälkeen.

Vireillepanijat:
– Tarhapään osakaskunta
– Pelastetaan Reittivedet ry