Läntisen Keski-Suomen turvetuotanto valtava uhka reittivesille

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on kiteytetty merkittävin tekijä miksi Pelastetaan Reittivedet ry. perustettiin ja miksi me kotiseutumme puhtaan ympäristön puolesta teemme tätä työtä.nykyiset ja tulevat läntisessä Keski-Suomessa0001

Ylläolevassa kuvassa on merkitty punaisella v. 2014 alussa Pihlajaveden, Keuruun, Jämsän ja Saarijärven reiteillä sijaitsevat turvetuotantoalueet. Lisäksi kuvasta selviää maakuntavaltuuston hyväksymän mutta vielä vahvistamattoman 3. vaihemaakuntakaavan mukaiset tulevat turvetuotantoalueet (numerointi ja harmaa piste)

Seuraavassa taulukossa on nykyiset tuotantoalat ja 3. vaihemaakuntakaavan mukaisten uusien turvetuotantoalueiden soiden kokonaispinta-alat eri reittivesillä.

kaavan pinta alat0001

 
Läntinen Keski-Suomi. Vuonna 2014 käynnissä olevien turpeenkaivualueiden sekä ns. turvekaavan mukaiset pinta-alat Pihlajaveden, Keuruun, Jämsän sekä Saarijärven reiteillä.

 

Valuma-alue sarakkeissa on ilmoitettu valuma-alue Keski-Suomessa/ kokonaisvaluma-alue.

Me emme mitenkään voi hyväksyä sitä, että kotiseutumme rakkaat järvet, joet ja koko reittivedet tuhotaan. On täysin kohtuutonta että maakuntamme enemmistön tarpeisiin poltettavan turpeen kaivu tuhoaa kalleimman kotiseutuomaisuutemme; vesistöt.

Vaikka meitä täällä läntisessä Keski-Suomessa; Karstulassa, Saarijärvellä, Multialla, Petäjävedellä, Uuraisilla ja Keuruulla on vain n. 34000 asukasta, on aivan kohtuutonta että ’yleisen edun’ kannalta reittivetemme muuttuvat seuraavien vuosikymmenten aikana limaisiksi epämiellyttäviksi nesteiksi.

Pelastetaan reittivedet; tämän asian puolesta tulemme taistelemaan.

DI Jaakko Koppinen, puheenjohtaja