Rekisuolla on ongelma. Pelastetaan Reittivedet yhdistys vaatii, että turvetuotantoalueen toiminta on keskeytettävä kunnes vesienkäsittelyrakenteet ovat lupaehtojen mukaiset.

Pelastetaan Reittivedet ry on lähettänyt ELY-keskukselle vireillepanon missä mm. vaaditaan, että turvetuotanto on Rekisuolla keskeytettävä kunnes vesienkäsittelyrakenteet ovat korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman ympäristöluvan mukaiset. Rekisuolla on vakavia puutteita varsinkin pintavalutuskentällä. Se on pienempi kuin luvassa päätetty, vesi ei jakaudu tasaisesti pintavalutuskentälle jossa on lisäksi runsaasti oikovirtauksia. Veden pitäisi suotautua kentän läpi ylimmässä n. 20 cm paksuisessa turvekerroksessa mutta Rekisuolla se virtaa sen pinnalla puroina ja ojissa. Lisäksi kuten videosta hyvin näkyy, laskeutusaltaat eivät toimi tulvatilanteessa vaan tulvivat ja puhdistamaton vesi pääsee virtaamaan suoraan alapuoliseen vesistöön. Alueella satoi vain n. 20 mm keskiviikkona 13.5.2015.
Rekisuon turvetuotantoalueelta vedet virtaavat Pengerjokeen minkä veden laatu on vahvasti kuormitettu mm. satojen hehtaarien turpeenkaivun johdosta. Näillä näkymin Pengerjoen veden laatua ei saada parannettua luokkaan hyvä tämän sukupolven aikana!!!