Multian Haukisuon turvetuotantoalueella on ongelma

Ajoin 15.8.2013 Multian Kallio-Nikaran tiellä ja pysähdyin tarkistamaan Rajajoessa virtaavaa vettä. Huomasin, että vesi oli sameaa. Kävelin lohkon 1 laskeutusaltaalle ja tarkistin sadevesimittarin, se näytti 10 mm:n sadetta. Koska siellä ei näkynyt mitään erikoista, päätin kävellä Rajajokea ylävirtaan. Sen vesi oli koko ajan sameaa.
Mennessäni pintavalutuskentän ohi, havaitsin useita kohtia missä samea puhdistettu vesi virtasi oikovirtauksena Rajajokeen. Asia ilmenee selvästi seuraavasta videosta.

Jatkoin kävelyä kohtaan missä turvetuotantoalueen eristysojan vedet virtaavat Rajajokeen. Tästä kohdasta ylävirtaan päin Rajajoen vesi oli kirkasta vaikkakin ruskeahkoa. Seuraava video näyttää asian yksiselitteisesti.