Olkitaipaleensuo sai turpeenkaivuluvan

Hävisimme taistelun mutta saimme muutettua lupamääräystä. Vapo joutuu esittämään suunnitelman ylivirtaamatilanteiden päästöjen luotettavasta selvittämisestä.

Ympäristöluvan mukaan Olkitaipaleensuon vuosittainen kiintoainekuormitus on 1,71 g turpeenkaivualueen neliömetriä kohden mikä vastaa n. 1 teelusikallinen turvetta. Tulemme valvomaan hyvin intensiivisesti toteutuvia päästöjä ja reagoimaan ylityksiin välittömästi.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Lupamääräyksen 12 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):

”12. Toimintaa ja sen vaikutuksia on tarkkailtava hakemuksen liitteenä olevan Olkitaipaleensuon (Multia, Keuruu) turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti. Pintavalutuskentän puhdistustehoa on tarkkailtava ympäri vuoden. Lisäksi vesistövaikutuksia on tarkkailtava kuntoonpanon alkamishetkestä vuosittain kolmen vuoden ajan. Toiminnanharjoittajan on myös esitettävä Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma, jonka perusteella mitataan vedenlaatua luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa. Täydennetty tarkkailuohjelma, johon sisältyy muun ohella edellä mainittu suunnitelma, on esitettävä Keski-Suomen ELY-keskukselle ennen kuntoonpanotöiden aloittamista.”