Etelä-Savossa Kangasjärveen virtaa hyvin hapanta vettä, vesien puhdistuksessa suuria ongelmia

Haukivuoren seutu 24052017

Onneksi Paajalan isosuon ympäristölupa-anomus hylättiin, pelastettiin Moksinjoen alkuperäiset taimenet!