PELASTETAAN REITTIVEDET LAAJENTAA TOIMINTAANSA

Pelastetaan Reittivedet ry muutti sääntöjään ja toimii nyt myös Keski-Suomen ulkopuolella. ’Yhdistys korostaa puhtaan vesiluonnon merkitystä suomalaisen maaseudun elinvoimaisuudelle ja katsoo, että turmeltumaton luonto on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyvää tutkimusta. Tarkoituksena on aktivoida kansalaisia ja yhteisöjä toimintaan lähiympäristönsä hyväksi ja edistää vesistöjen ja suoluonnon käyttökelpoisuutta asukkaiden, mökkiläisten, kalastajien, metsästäjien, marjastajien, sienestäjien ja yleensä luonnossa liikkuviena kansalaisten kannalta’.
Olemme saaneet uusia jäseniä Etelä-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.
Toukokuun 28 päivä järjestettiin Seitsemisen kansallispuiston auditoriassa ’Yhteinen Aurejärvi ry:n’ ensimmäinen yleinen kokous, missä J Koppinen ja O Niemi pitivät esitelmät. Kokouksen lopuksi päätettiin yksimielisesti liittyä Pelastetaan Reiitivedet ry:n jäseneksi.

WP_20160528_003_Aurejärvi

WP_20160528_001_Aurejärvi