Pelastetaan reittivedet ry on yhteistoimintaa vesistöjen puolesta

Puheenjohtaja Jaakko Koppinen totesi vuosikokouksen avauspuheenvuorossaan, että pelastetaan reittivedet, yhteinen projektimme ei tule olemaan helppo. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, tavoitteellisuutta ja sisua.

Ei ole pelkkä sattuma, että Pelastetaan reittivedet ry:n perustamispäivä on kolme päivää myöhemmin kuin ns. turvekaava päätettiin ja hyväksyttiin 14.11.2012 Keski-Suomen maakuntavaltuustossa. Maakuntavaltuutetuista ainoastaan Keuruun kaupungin edustajat, yksi Saarijärven sekä vihreiden edustajat äänestivät hyväksyntää vastaan. Keuruun kaupunki laati joulukuussa valituksen kaavasta ministeriöön. Suuri kiitos Keuruun kaupungille ryhdikkäästä toiminnasta.

PRV:n perustajat Olavi Niemi, Veli Saari ja minä, Jaakko Koppinen, ymmärsimme, että edessä on monivuotinen projekti. Totesimme, että viranomaistahoilta ei taida apua löytyä. Itse on pärjättävä muiden samanmielisten kanssa. Tähän päiväänkään mennessä mikään viranomainen ei ole ilmaissut huolta läntisen Keski-Suomen reittivesien tilasta nyt eikä tulevaisuuden osalta.

Ymmärsimme, että ilman yhteistyötä kaikkien toimijoiden kuten kalastuskunnat ja -alueet, vesienhoitoyhdistykset, kyläyhdistykset, kesämökkeilijät, metsästäjät ja tavalliset metsissä ja vesillä liikkuvat suomalaiset, ilman yhteistyötä kaikkien näiden toimijoiden ja ihmisten kanssa emme voi saavuttaa tavoitettamme.

Ymmärsimme, että tarvitaan organisoitunutta, tehokasta ja määrätietoista toimintaa. Ymmärsimme myös, että toimintaan tarvitaan rahaa, joko jäsenmaksuina tai lahjoituksina. Siksi on oltava virallinen yhteisö taloudenhoitajineen ja tilintarkastajineen.

Tässä ovat ne perustekijät miksi PRV perustettiin.

PRV on ennen kaikkea yhteistyöelin jäsenille, ainoastaan tehokkaalla ja luottamuksellisella yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, että reittivetemme voidaan pelastaa.

PRV on asiantuntijaorganisaatio. Meillä on maarakennukseen, geologiaan ja geotekniikkaan, vesitalouteen, vesihuoltoon sekä biologiaan liittyvää asiantuntemusta. Ja uusia asiantuntijoita on tulossa joukkoomme.

PRV on tiedon kerääjä. Olemme tutkineet tusinoittain asiaan liittyviä raportteja, tutkimuksia ja keräämme itse tietoa maastossa. Olemme laatineet päästöanalyysejä ja olemme organisoineet jäseniä valvontaan.

Minimitavoitteemme on, että kunniakkaat reittivetemme jätetään paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Suomen 180000 järveä ja niitä yhdistävät joet ja purot ovat isänmaamme arvokkainta ja kauneinta kansallisomaisuutta. Pelastetaan reittivedet on isänmaallinen yhdistys, se on yhteistyötä läntisen Keski-Suomen soiden ja järvien ja niiden käyttäjien, tavallisten suomalaisten ihmisten, puolesta.