Pelastetaan reittivedet – Syksyn ohjelmaa

– 6.8. Petäisjärven hoitoyhdistyksen kokous Haapamäki. Pelastetaan reittivedet – yhdistyksen esittely
– 9.8 Jämsä. Pelastetaan reittivedet – esittely ja paikallisen toiminnan aktivointi
– Elokuun lopulla yhteispalaveri Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. Timo Meronen. Aiheena kalastotutkimukset ja järvitaimenen istutukset
– Elokuun aikana tapaaminen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat yksikön johdon kanssa. Laaditaan luettelo käsiteltävistä asioista, joita on paljon.
– Syyskuun alku. Pöyry Oy:n johdon tapaaminen yhdessä luonnonsuojeluliiton kanssa
– Syyskuun alku, PRV:n hallitus laajennettuna, mukana professorit ja tutkijat ja ehkä kalatalouskeskus. Tulevan tutkimusohjelman hahmottelu. Käsitellään myös ensi kesän päätapahtumaa Karstulassa
– Vesistöjen ja turvesoiden tarkkailijoiden kokous. Käsitellään kesän kokemuksia ja uutta ympäristöministeriön turvetuotannon ohjetta
– 9.10 PRV:n Energiaseminaari, Jyväskylä, Keski-Suomen museon auditorio. Yhteistyö Keski-Suomen Energiatoimiston kanssa. Kohderyhmänä kuntien päättäjät
– PRV:n yleinen kokous energiaseminaarin jälkeen. Laaditaan erillinen ohjelma. Esitellään yhdistyksen ministeriöille ja muille lähettämien kirjelmien vastaukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet. Kuunnellaan jäsenistön ehdotuksia.
– Keski-Suomen kansanedustajat loka-marraskuu. Laaditaan ja luovutetaan kirjelmä

Koko ajan jatketaan yhteydenpitoa viranomaisiin ja sidosryhmiin. Jatketaan yhdistyksen laajentamista kalastuskuntia ja kalastusalueita lähestymällä. Kannustetaan uusien vesienhoitoyhdistysten perustamista. Seurataan alueen ympäristölupien tilannetta ja huolehditaan mahdollisimman asiantuntevasta ja laajasta muistutus- ja valitusmenettelystä.

Jaakko Koppinen Olavi Niemi