POHJANMAAN TURVEKAAVA

Olin eilen 4.12.2016 esitelmöimässä SLL Pohjanmaan piirin syyskokouksessa. Läsnä oli myös monia osakakuntien ja mökkiläisten edustajia.
Pohjanmaalla humuspäästöt ovat vielä suurempi uhka pintavesien laadulle koska siellä on nykyisin jopa 25ooo ha turpeenottoa ja kaavassa suunitellaan 15000 ha lisää, kuten alla molevasta julkilausumasta ilmenee.
Ehdotin heille yhteistyötä. Meidän pitää saada kaikki puhtaista vesistä kiinnostuneet taistelemaan samassa rintamassa.
tv Jaakko Koppinen

JULKILAUSUMA:

Suoluonnon tulevaisuus on uhattuna

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa turpeenkäytölle ollaan varaamassa laajamittaisesti soita. Kaavassa on esitetty noin 15000 ha uusia turvesuovarauksia, vastaavasti uusia soidensuojelualueita on luvassa vain 2 kpl eli 300 ha. Soidensuojelu ei ole kehittynyt 70-luvun soidensuojelun perusohjelman jälkeen, vaikka turpeenotto on laajamittaisesti kasvanut vuosikymmenten aikana.

Nykyinen turpeenottoala Etelä-Pohjanmaalla on noin 25000 ha josta nostetaan 1/3 koko maan turpeesta. Tämä siirtomaapolitiikkana nähtävä saastuttava toiminta pilaa vesiä, luontoa ja ilmastoa. Etelä-Pohjanmaan soista luonnontilassa on vain noin 8%.

Tuleviin vuosikymmeniin tähtäävissä strategioissa ja aluekehitystä ohjaavissa kaavoissa tulisi olla enemmän määrätietoista pyrkimystä oikeasti muuttaa energiankäyttöämme kestävään suuntaan. Tämän päivän huonoilla päätöksillä teemme tyhjäksi pyrkimykset uusiutuvan energian luomiseen ja kestävän energiatalouden rakentamiseksi useiden vuosikymmenten ajaksi.

Etelä-Pohjanmaan maakunta on tässä avainasemassa, koska se tukeutuu liiaksi saastuttavaan turpeeseen ja ruokkii sillä vielä laajasti muidenkin maakuntien alueita. Näin vanhakantaista ajattelua 2020 luvulle pyrittäessä ei pidä enää sallia, vaan on aika tähdätä oikeasti uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen käytöön ja samalla turvata suoluonnon tulevaisuus uusilla poliittisilla päätöksillä.

Tällaisena laadittu maakuntakaava on edesvastuuton myös vesistö- ja tulvavaikutuksien osalta sekä on vastoin vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita pintavesien hyvästä tilasta.