Saarekenevalla on ongelma

Saarekenevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksessä numero 1 määrätään mm., että (turvetuotantoalueen vesienkäsittely on hoidettava) ’Saarekenevan vesienkäsittelyn tehostaminen ja tuotantoalueet’ (MK 1:10000) mukaisesti sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden, pumppausaltaiden ja ympärivuotisesti kolmen virtaamansäätöaltaan, viiden pintavalutuskentän ja neljän kosteikon avulla’.
Seuraavasta videosta voidaan päätellä, että ympärivuotisesti vesienkäsittely ei toimi! Keväällähän tapahtuu suuri osa koko vuoden päästöistä.