Saarekenevalla on ongelma

Saarekenevalla, Saarijärven Pylkönmäella on uusi vesienkäsittelytekniikka. Turvetuotannon vesi puhdistetaan kosteikon avulla, puhdistettu vesi virtaa avo-ojassa tuotantoalueen läpi! Video näyttää selvästi miten tekninen ratkaisu on käytännössä onnistunut puhdistamaan vesiä. Likaaminen jatkuu!

Pylkönmäki 27062013. Alueella satoi klo 16-17 ajoittain melko rankasti. Saarekenevan pohjoisimmalla lohkolla (n. 16 ha) vedet käsitellään kosteikkoaltaassa mistä ne virtaavat tuotantoalueen läpi avo-ojassa aiemman laskeutusaltaan kautta alapuoliseen vesistöön. Videosta näkyy selvästi miten korkealla vesi on ollut sateen johdosta tarkasteltaessa laskeutusaltaan luiskan heinien taipumista virtauksen suuntaan.
Saarijärven reitti on pahoin vahingoittunut turvetuotannon päästöistä.
Saarekenevalla, Ahvenlamminsuolla ja Raateikkonsuolla (v. 2009 yhteensä 327 ha) ei ole otettu ainuttakaan näytettä ajanjaksolla 2003-2011.