TURVEYHTIÖ VAPON LUPAUKSET

Valtion turveyhtiö Vapo on tehnyt viime vuosina kaksi juhlallista lupausta. Ne on julkistettu Helsingissä pidetyissä korkean tason seminaareissa. Vuonna 2012 yhtiö ilmoitti, että sen turpeenottoalueilla käytetään tietynlaisia vesien käsittelymenetelmiä vuoden 2014 jälkeen tai ne suljetaan vuoden 2014 lopussa. Viime vuonna yhtiö lupasi, että vuoden 2016 jälkeen avattavat uudet turpeenottoalueet ovat vedenpuhdistamoja, eli alueelta tuleva vesistökuormitus on vähäisempi kuin se olisi ilman turpeenottoa.
Molempien lupausten lunastamisen aika on käsillä. Pelastuvatko vesistöt?
Kalmuneva Keski-Suomessa on yksi surkeimmista turpeenottopaikoista. Ympäristöviranomaiset ovat tämän havainneet ja vaatineet toiminnan lopettamista. Turveyhtiö ei edes harkitse alueen sulkemista, vaan käyttää kaikki mahdolliset lainopilliset kiemurat ja parhaat lakitoimistot löytämään porsaanreikiä lainsäädännöstä jatkaakseen ympäristöä pilaavaa toimintaansa tällä alueella. Vapon lupaus 2012 tarkoittaa vesien käsittelytekniikkaa, ei vesistön suojelua.
Jotta lupaus vuoden 2016 jälkeisistä puhdistustuloksista turpeenottoalueilla olisi uskottava, tulee ympäristölupahakemuksissa olla sitoumus tähän. Kiintoainespäästön tulee olla enintään 3,5 mg/l mikä on ojitetulta luonnonsuolta virtaavan veden keskimääräinen kiintoainepitoisuus. Ympäristölupamenettelyssä ei tällaista ole ehdotettu. Hakemuksissa esiintyy 7-11 mg/l, todellisuudessa paljon enemmän ja yhtiö kapinoi kaikin keinoin lupaehtojen tiukennusta vastaan.
Kansanedustajat, ministerit ja virkamiehet ovat kuunnelleet turveyhtiön lupauksia ilomielellä ja niihin on vedottu juhlapuheissa ja lainsäädännön valmistelussa. Yleinen ilmapiiri on saatu myötämieliseksi yhtiön hakemuksia ja näkemyksiä kohtaan. Tähän noilla lupauksilla on tietysti pyrittykin. Vesistöjämme noilla lupauksilla ei pelasteta.
Pelastetaan reittivedet ry
Jaakko Koppinen Olavi Niemi
Multia Uurainen