VUOSIKOKOUS 29.3.2019

Vuosikokouksessa päätettiin seuraavasta julkilausumasta mikä on osoitettu erityisesti kansanedustajaehdokkaille ja seuraavalle tasavallan hallitukselle:
’ Energiaturpeen verotuki lopetetaan ja turpeen poltto lopetetaan samaan aikaan kivihiilen polton kanssa. Turvemaiden metsätaloudessa entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota tapahtuvien humuspäästöjen vähentämiseen’.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Koppinen. Muut hallituksen jäsenet ovat:
– Olavi Niemi, Kyynämöisten veienhoitoyhdistys, pj
– Matti Valli, Pelastetaan Savon veet, vpj
– Martti Myllymäki, Saarijärven järvitoimikunta, vpj
– Pasi Koppinen, Tarhapään kalastuskunta, pj
– Arvo Ketunen, Petäjäveden osakaskunta, pj
– Jukka Pulkkinen, Keuruun kalatalousalue, vpj
– Jarkko Nisula, Martinjärven vesienhoitoyhdistys, pj
– Eino Kytölä, Vehkoon osakaskunta, pj
– Matti Peränen, Kiminki- Kukon jakokunta, pj
– Kalevi Kojola, Paajalan osakaskunta, pj

Yhdistyksen tärkein tehtävä v. 2019 on toteuttaa Järvipäivät tapahtuma 27…28.4.2019. Toivomme runsasta osanottoa Järvipäiville varsinkin 27.4.2019 jolloin ohjelmassa mm. paneeli klo 10. Järvipäivät tapahtuma pidetään Jyväskylän Paviljongissa yhdessä Retkelle ja Metsämme tapahtumien yhteydessä.

www.jarvipaivat.fi