PRV TOTEUTTAA HUMUSPILOTTIPROJEKTIA

Kansalaisten kokemukset vesien tilamuutoksista ovat tutkitusti usein ristiriidassa virallisen luokittelun kanssa (Vuori & Korjonen-Kuusipuro 2018). Järvien luokittelumittaristo (Aroviita ym. 2019) ei useinkaan tunnista esimerkiksi kasvavan humuskuormituksen ja siitä seuranneen vesien ruskenemisen kehitystä, johon ranta-asukkaat kiinnittävät herkästi huomiota. Koska luokittelu on Continue reading PRV TOTEUTTAA HUMUSPILOTTIPROJEKTIA

JÄRVIPÄIVÄT 13-15.8.2021

Järvipäivät 2021 tapahtuman yhteistyökumppanit: Keski-Suomen liitto (päärahoitus), AKR Invest Oy, ALVA Oy, Enberg Oy LKV, Hännilän osakaskunta, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän työväenyhdistyus ry, Keski-Suomen maataloussäätiö sr, Keuruun kaupunki, Markkinointi- ja mainostoimisto M1, NOSTE isännöinti Oy, Saarijärven kaupunki, Saarijärven osakaskunta, Saarijärven Seudun Continue reading JÄRVIPÄIVÄT 13-15.8.2021