PELASTETAAN REITTIVEDET KESÄTAPAAMINEN

Pelastetaan reittivedet – kesätapaaminen Karstulan  Kimingillä la 5.7.2014

Tapahtuma alkaa aamupäiväseminaarilla Kimingin kylätalolla (Kimingintie 3) ja jatkuu iltapäivällä retkellä Kilpisuon luonnonsuojelualueelle.

Ohjelma:

klo 9.30 – 10.00 Aamukahvi

Seminaari klo 10.00 – 12.00

Karstulan kunnan tervehdys                 kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Laaksonen

Reittivesien puolustaminen                   puheenjohtaja Jaakko Koppinen

–          kansalaisseuranta ja sen dokumentointi

–           Ympäristölupamenettelyn uudet sisällöt

Takinkääntäjän tarina                            Olavi Niemi

–          Keski-Suomen energiapäivässä suurta huomiota saanut esitys

Kilpisuo, kylän vesistöt                           toimittaja Markku Möttönen

–      Kilpisuon rauhoittaminen

–      Kimingin kylän lähivesistöt, niiden historiaa ja nykytilaa

klo 12.00 -13.00                  Ruokailumahdollisuus kylätalolla

klo 13.00                             Lähtö Kilpisuolle

Kilpisuo on maanomistajien vuonna 1981 rauhoiittama 260 ha:n luonnontilainen suoalue, joka runsaan linnuston ja kasviston ansiosta on arvokas luonnonsuojelualue sekä tärkeä retkeily- ja marjastuskohde. Suolla on suuri merkitys lähialueen luonnon vesistövarantoihin. Kasvitieteen lehtori Veli Saari kertoo suon kasvillisuudesta ja soiden luontomerkityksestä. Suolla kuljetaan pääosin helppokulkuisia pitkospuita pitkin. Niiltä poikkeamista varten kannattaa ottaa mukaan kumisaappaat. Retkelle voi varustautua omilla eväillä.

Kimingin kylätalo (Kimingintie 3) löytyy, kun valtatie 13 tietä Jyväskylästä päin tultaessa käännytään vasemmalle kylän kohdalla tielle, jossa viitat ”Ruokolahti” ja ”Kiminki” ja ajetaan 200-300 metriä.  Jyväskylästä matkaa Kimingille on n. 110 km.

Tervetuloa!