Pelastetaan reittivedet- yhdistyksen kesäretki Suomenselän selänteen soille.

Kesäretki suuntautui Parantaisensuolle ja Han-kasuolle. Parantaisensuo on uhanalainen, Vapo on hakenut sinne ympäristölupaa turpeenoton käynnistämiseksi. Hankasuo on ehdolla suoje-lusuoksi.
Parantaisensuo ja Hankasuo ovat metsäkumpa-reiden erottamia vierekkäisiä soita. Kuntaraja kulkee metsäkumpareita pitkin. Parantaisensuo sijaitsee Multian ja Hankasuo Uuraisten kunnan puolella. Suot ovat pohjois-eteläsuunnassa pitkiä ja molempien soiden pohjoisosista vedet virtaa-vat Roninpuron kautta Pieniveteen ja eteläosista Honkapuron ja Saunajoen kautta Kyynämöiseen. Pohjois- ja eteläosissaan suot liittyvät toisiinsa ja niitä voidaan pitää samana suokokonaisuutena.

Kesäretkelle osallistui yli 30 yhdistyksen jäsentä. Asiantuntevana oppaana toimi Veli Saari. Paljon mielenkiintoista tietoa Keski-Suomen luonnosta saatiin. Retken päätteeksi Matti Myllykoski vielä kertoili vielä historiatietoa läntisen Keski-Suomen ja Suomenselän vaiheista aina 1500-luvulta alkaen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA