TAIMEN TAKAISIN SAARIJÄRVEN REITILLE

Taimen takaisin Saarijärven reitille esiselvitys ja -suunnittelusopimuksen allekirjoitus 1.7.2020.
Vasemmalta DI Jami Aho, Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho, Kalle Laitinen Osuuskunta Värkkäys ja Jaakko Koppinen Pelastetaan Reittivedet ry.
Esiselvitys ja -suunnitelma tehdään vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Allekirjoituspaikkana juuri kunnostettu Mämmenkoski Äänekoskella.

JÄRVIPÄIVÄT 2019 

Pelastetaan Reittivedet ry:n puheenjohtaja Jaakko Koppinen oikealla ja varapuheenjohtaja Olavi Niemi Järvipäivillä 27.4.2019. Jaakko Koppinen Järvipäivien tulokset ja jatkosuunnitelmat. Järvipäivien toteuttaminen oli Pelastetaan Reittivedet ry:lle suuri luottamuksen osoitus, hyvin innostava toimeksianto, alussa ylivoimaiselta tuntuva tehtävä mutta lopulta hyvin motivoiva projekti. Continue reading JÄRVIPÄIVÄT 2019 

TURVETUOTANTO LOPETETTIIN  KALMUNEVALLA- MIKÄ VAIKUTUS VESISTÖÖN?

TURVETUOTANTO LOPPUI KALMUNEVALLA- DRAMAATTINEN VEDEN TILAN PARANTUMINEN MARTINJÄRVESSÄ Turvetuotanto loppui Kalmunevalla 31.12.2015 monivuotisen taistelun jälkeen. VAPO oli vuosikausia antanut virheellistä tietoa Kalmunevan vaikutuksista Martinjärveen ja väittänyt, että pääosin ongelmat johtuvat muista toiminnoista kuin turvetuotannosta. Vaasan hallinto-oikeus hylätessään VAPO:n valituksen ympäristöluvasta totesi päätöksessään, että Continue reading TURVETUOTANTO LOPETETTIIN  KALMUNEVALLA- MIKÄ VAIKUTUS VESISTÖÖN?

Aloite turvemaiden vesiensuojelun tehostamiseksi

Kysymys vesistöjen luokittelusta ja erilaisten taloudellisten toimenpiteiden ja maanmuokkauksen vaikutuksesta turvemaiden järviin aiheuttaa jatkuvasti kitkaa viranomaisten ja kansalaisten välille. Se on myös ympäristökonfliktien aiheena toiminnanharjoittajien ja kansalaisten välisissä erimielisyyksissä. Monesti kysymys voi olla suuristakin taloudellisista intresseistä. Turvemaita on maassamme ja Continue reading Aloite turvemaiden vesiensuojelun tehostamiseksi

VUOSIKOKOUS 29.3.2019

Vuosikokouksessa päätettiin seuraavasta julkilausumasta mikä on osoitettu erityisesti kansanedustajaehdokkaille ja seuraavalle tasavallan hallitukselle: ’ Energiaturpeen verotuki lopetetaan ja turpeen poltto lopetetaan samaan aikaan kivihiilen polton kanssa. Turvemaiden metsätaloudessa entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota tapahtuvien humuspäästöjen vähentämiseen’. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Continue reading VUOSIKOKOUS 29.3.2019

KESKI-SUOMEN JÄRVIPÄIVÄ

Lutakonaukiolla: 10.00 Keski-Suomen kala- ja kevätmarkkinat aukeavat 11.00 Järvipäivän avaus, kansanedustaja Mauri Pekkarinen Vesiensuojelu ja haasteet Keski-Suomessa, DI Jaakko Koppinen, Pelastetaan Reittivedet ry 12.00 Kalaproteiinin hyödyntäminen sisävesistä, Ari Seppälä, Järki Särki Oy Kalankäsittelynäytös, Ari Seppälä, Järki Särki Oy 13.00 Katiska Continue reading KESKI-SUOMEN JÄRVIPÄIVÄ

TAKINKÄÄNTÄJÄN TARINA

Toimin 1980 – luvulla silloisen Keski-Suomen läänin energiajaoston puheenjohtajana. Jaoston toimesta ryhdyttiin järjestämään Keski-Suomen energiapäivää. Minun tehtäväni puheenjohtajana oli käyttää avauspuheenvuoro tilaisuudessa. Ajan hengen mukaisesti korostin turvetalouden myönteistä merkitystä maakuntamme nousevana elinkeinona. Silloin katsottiin, että polttoturpeella tulee olemaan ratkaiseva merkitys Continue reading TAKINKÄÄNTÄJÄN TARINA